Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Akce společenská

Pojem a.s. (zastarale též společenský podnik) označuje množinu nejrůznějších forem a variant společenských setkání, včetně podnikových, s volným vstupem vázaným na pozvání (pozvánku). Na rozdíl od širšího pojmu → event (tj. zpravidla nepřekládaný anglický výraz), označujícího také komerčně pojaté kulturní a sportovní akce s placeným vstupem, eventy v rámci cestovního ruchu, lze v případě pojmů podniková a.s. a podnikový event hovořit o synonymech. Event definují např. Kotíková, Schwartzhoffová jako „jedinečné, dočasné, speciálně naplánované, řízené a organizačně zabezpečené akce nebo události.“

Obecně lze a.s-é. rozdělit na akce, které jsou vysoce formální (probíhající při různých oficiálních státních a firemních událostech), akce formální, pořádané u příležitosti zahájení veletrhu, výstavy (→ vernisáž), podpisu smlouvy, divadelní či filmové premiéry, významné firemní či životní události, a společenské akce neformálního charakteru (podnikové oslavy, večírky, vánoční či novoroční setkání apod.). Primárním cílem podnikových společenských akcí je utváření a upevňování mezilidských či obchodních vztahů, budování vzájemné loajality. V případě realizace společenských akcí za účasti obchodních partnerů je "podprahovým cílem" i vytvoření pocitového závazku, očekávání recipročního pozvání na jinou akci, příprava podmínek pro uzavření kontraktu či smlouvy apod.

A.s-é. lze také členit podle jejich typického průběhu, tj. akce probíhající "vestoje", "vsedě" (tzv. u stolu) nebo akce, kde se tyto formy kombinují (bufet lunch, bufet dinner). Dalším kritériem členění a-í.s-ch. může být i denní doba, v níž probíhají (ráno, poledne, odpoledne, večer), délka trvání aj. K nejrozšířenějším typům společenských akcí patří především: snídaně, snídaně v trávě, obědy, buffet lunch, buffet dinner (tj. oběd či večeře formou rautu s méně formálním průběhem), večeře, recepce, raut, koktejl, číše vína, cocktail diner, bufet diner, čaj, high tea (čaj o páté), cofee či drinks party, piknik, party, zahradní slavnost, boat party (river či sea party), hudební, bridžový či taneční večer, ples, matineé, réveillon, banket. (Gullová, Mullerová)

Podnikové a.s-é. (eventy) jsou pořádány jako součást event marketingu, kdy cílem je samotná komunikace, vyvolání a zprostředkování emocí, zážitků, přilákání pozornosti médií apod. Někdy bývají pro konání podnikových eventů využívány i specifické, historické či reprezentační prostory (např. parky, sportoviště, hrady, zámky, kláštery, přírodní či technické památky).

Pro všechny a.s-é. (státní, firemní či soukromé) platí pravidlo, že úroveň, formu, obsah i průběh dané akce určuje hostitel (tj. pořádající společnost nebo osoba). Stejně tak určuje, jaké je na akci očekáváno oblečení, popř. mají-li si pozvaní účastníci přinést něco s sebou. Všechny zásadní informace by měly být obsaženy v pozvánce, která je vizitkou jak akce, tak i hostitele, a která u pozvaných osob vytváří první dojem. Všechny společenské akce lze chápat jako příležitost pro navazování nových kontaktů, utužování existujících vztahů, vzájemné setkávání se s lidmi a více nebo méně formální komunikaci.

Související pojmy: → event, → event marketing, → pozvánka, → konference, → vernisáž, → banket, → recepce, → raut, → party, → matiné, → komunikace, → media, → hrad, → zámek, → klášter, → památka technická, → vizitka, → výstava, → vernisáž, → premiéra, → veletrh, → akce charitativní.

L:
GULLOVÁ, Soňa, MÜLLEROVÁ Františka. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Praha: Oeconomica, 2006, s.
KOTÍKOVÁ, Halina,SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008, s. 8.

Eva Heřmanová 25.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777