Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Akant

Vyobrazení typického architektonického ztvárnění akantu. Zdroj: Interia encyklopedia. Přístup z: [1]
Akant. Zdroj: Interia encyklopedia. Přístup z: [2]
Akant dlouholistý. Zdroj: [3]
Akant jako motiv na koberci. Zdroj: [4]
Motiv akantu na současné tapetě. Zdroj: [5]
Akant jako dekorativní motiv. Zdroj: [6]

A. je stylizovaný architektonický ornament, napodobující bodlákovité listy rostlin ze Středomoří (rod Akanthus).

Užití a.:

1. antické umění - dekorační část hlavic korintských sloupů,

2. středověké umění - iluminované rukopisy, nástěnné malby,

3. umělecké slohy navazující na antiku (renesance, baroko) - vlysy, štuky, kování.

Odvozené pojmy: akantový vlys - řada akantových dekorů vedle sebe, akantová rozeta - řada akantových dekorů uspořádaná do kruhu.

V současné době se motiv a-u objevuje např. na tapetách, kobercích, módních oděvních návrzích, špercích apod.

Související pojmy: → architektura, → prvek architektonický, → ornament, → stylizace, → dekorativita, → dekorace, → sloup, → hlavice, → umění antické, → umění středověké, → iluminace, → rukopis, → malba nástěnná, → sloh umělecký, → renesance, → baroko, → vlys, → štuk, → kování, → tapeta, → móda, → šperk.

L:
DEBICKI, Jacek et al. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001, 319 s.

Odkazy:
Encyklopedia architektury. Heslo Akant. Přístup z: [7]
Blog. Odbicia. Přístup z: [8]

Kryštof Kušiak 18.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Jitka Černá, Krystof, Quido Meruňka, Zofka777