Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Airport art

(z angl. = letištní umění)

- tento termín je vysvětlován v různých zdrojích odlišně:

1. za a.a. mohou být označována díla, která byla vyrobena speciálně pro masový turistický trh; většinou se prodávají jako levné suvenýry na letištích (ale i na nádražích apod.); jedná se hlavně o díla z "třetího světa"; často je jim vyčítáno, že postrádají kulturní identitu a vytvářejí silnou konkurenci pro menší dílny, které se zabývají tradičním uměním a řemeslem a ohrožují tak jejich živobytí a podporují tedy zánik tradičních výrobních technik;

2. oproti tomu Baleka ve svém slovníku mluví pouze o africkém prostředí - o prodeji na afrických letištích; na rozdíl od předchozí kritiky tohoto umění, Baleka uvádí, že i přes komerční povahu vycházející vstříc požadavkům uměleckého trhu si zachovává tato tvorba původní rysy národního a lidového umění a představuje stále ještě oblast anonymní tvorby; avšak uvědomuje si zásah nových materiálů, technik a cizích příkladů (dovoz olejových barev, vzory evropského a amerického umění);

3. někteří si pod termínem a.a. představí umělecká díla, která zdobí letiště (umění se věnuje s velkým zájmem např. letiště v Seattlu [1]).

Související pojmy: → umění, → identita kulturní, → kultura tradiční lidová.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, strana 13.

Andrea Svitáková 15.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777