Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Agrafa

(z řec. agrafon = nepsané věci)

1. spona k sepnutí oděvu či sloužící jako jeho dekorace. A. spínala ve středověku plášť mužů i žen. Je buď jednotná, jako antická fibule, nebo se skládá ze dvou částí přišitých na protilehlé okraje oděvu. Druhá bývá na rozdíl od fibule bez ostnu a má háček. Tvar fibule měla a. v době Mervejců. A-y se nosívaly na rouchu, na opasku, od 15. století též na čapkách a kloboucích. Ve 12. století se objevují dvoudílné, mnohdy řetízkové nebo v podobě šarnýrů. Bývaly bronzové, měděné, zlaté, zdobené emailem i drahými kameny (z drahých kovů si pořizovala a-y nobilita). Ve 14. století nacházíme též kostěné a-y. Vizuální doklady a-f nacházíme na obrazech svatých či na náhrobcích. Symbolickou úlohu plnily a-y na biskupských rukavicích.

Ve 13. až 14. století byly velmi populární spony s nápisy se zúženým i plným rámečkem šestiúhelníkového nebo srdčitého tvaru. Nápisy na těchto sponách byly různorodé od náboženských (např. „Ihesus Nazarenus Rex Iudeorum“) až po světské (např. „Sans departier“ – Všechna má láska je tvá). Také se zde objevovaly motivy přátelství (např. spona z doby kolem 1300 s nápisem „Jesui ci en liu dami“ – Jsem zde jako přítel). Nápisy prozrazují, že se spony užívaly jako dárky z lásky, případně přátelství. Náboženské nápisy se při výkladech mnohdy spojují s ochranitelskou a magickou funkcí – byly zde užívány kabalistické formy božího jména. Ve středověku spona spínala plášť zpravidla na hrudi, zatímco v renesanci se podle antického vzoru nosila i na rameni. A-y užívané k sepnutí těžšího svrchního roucha začaly mizet v 17. století a ustupovaly drobnějším tvarům.

Někdy je těžké rozlišit opaskovou přezku od a-y.

2. drátěná ochrana k zajištění zátky v láhvi s šumivým vínem.

3. jednotlivé výroky Kristovy dochované mimo evangelia (např. Tomášovo apokryfní evangelium, spisy Otců církve, Talmud). Termín poprvé použil roku 1776 německý učenec J. G. Körner.

Související pojmy: → evangelium, → apokryf, → středověk, → náhrobek, → magie, → symbol, → světec, → obraz, → drahokam, → email, → bronz, → zlato, → šarnýr, → fibule, → dekorace, → antika, → biskup, → kabala, → renesance, → Talmud

L:
KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 28.
ŠLANCAROVÁ, Věra. Podoba středověkého šperku na základě jihomoravských nálezů: Disertační diplomová práce [on-line]. Masarykova univerzita, Brno, 2016, s. 69–71. Přístup z: [1]
AGRAFA DI GESU [on-line]. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 10.10.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777