Z Arts Lexikon
Verze z 30. 4. 2013, 11:27, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Agenda - Setting)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Agenda - Setting (nastolování agendy)

Do češtiny se tento pojem překládá jako nastolování agendy. Obecně je a.-s. model procesu prosazování určitých témat do veřejného diskurzu a zároveň i vylučování jiných témat. Je možné rozlišovat nastolování tří agend: veřejné agendy, politické agendy, mediální agendy.

V mediálních studiích je a.-s. hypotéza o vlivu či účinku médií na obsahy veřejných a politických diskuzí, podle které jsou média schopna (nezáměrně, ale i záměrně) exponovat určité události a současně určovat i pořadí důležitosti událostí. Ve veřejném prostoru se o pozornost uchází výrazně větší počet témat, než kolik jich skutečně může pozornost získat. O tom, která témata se skutečně uplatní, rozhoduje řada faktorů, mezi nimiž hrají významnou úlohu média.

A.-s. se snaží vysvětlit, proč se některá témata stanou součástí veřejné debaty a jiná zůstanou stranou pozornosti, a proč jsou určitá témata vnímána jako závažnější.

Poprvé se výraz a.-s. objevil roku 1972 v časopise Public Opininon Quarterly v článku The Agenda-setting function of the mass media autorů Maxwella E. McCombse a Donalda L. Shawa. Tento článek se zabýval poznatky z výzkumu nerozhodných voličů ve městě Chapell Hill v Severní Karolíně během prezidentské kampaně v roce 1968. Autoři v období tří týdnů sledovali postoje nerozhodných voličů a srovnávali posuny jejich názorů s množstvím článků, komentářů, úvodníků a reportáží v médiích dostupných v Chapell Hillu. Výzkum prokázal téměř naprostou shodu mezi pěti nejsledovanějšími tématy v médiích a pěti nezdůrazňovanějšími tématy, která zmiňovali nerozhodnutí voliči. McCombs a Shaw z výsledků výzkumu usoudili, že masová média nastolují veřejnosti její agendu.

Představa, že o prosazení tématu do veřejné agendy rozhoduje četnost výskytu v médiích, byla postupem času v dalších zkoumáních nahrazena představou, že více rozhoduje způsob zpracování tématu, společenský, kulturní a politický kontext a nabídnutá interpretace – tzv. zarámování (framing) tématu.

Související pojmy: → media nová; → mínění veřejné.

L: REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004; JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ. Barbara. Média a společnost. Praha : Portál, 2003; McCOMBS, MAXWELL. Agenda Setting. Praha : Portál, 2009.

Lenka Staňková, Ondřej Pešek 27.12.2012, Eva Heřmanová 30.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ope, Quido Meruňka, Zofka777