Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Aforismus

(z řec. apforismós – vymezení)

A. je stručně formulovaná, ironicky laděná originální myšlenka nebo soud, zakládající se nejčastěji na srovnání protikladu nebo rozporu. Vyjadřuje jednu myšlenku, určitou morální zásadu, filozofickou tezi, upozorňující na neznámé souvislosti. Nerozsáhlý, pregnantní literární žánr úvahového, reflexivního rázu, který nejčastěji sestává z jedné věty.

Původně a. vyslovoval důležitý poznatek, zásadu určitého vědního oboru (Hippokratova sbírka lékařských a-ů – poznatků o povaze různých onemocnění). Potom byl význam výrazu zobecněn a pod vlivem francouzské literatury znovu specializován. K nejznámějším autorům a-ů patří francouzští moralisté 17. a 18. století (F. de La Rochefoucauld, J. de La Bruyère aj.). Dalšími významnými aforisty jsou např. J. Milton, O. Wilde, J. W. Goethe, I. A. Krylov, A. S. Krylov, A. S. Puškin, K. Kraus, F. Kafka, S. J. Lec; z českých tvůrců J. Neruda, J. Vrchlický, K. Čapek, K. Konrád.

Související pojmy: → autor, → moralista, → teze, → reflexe, → ironie.

L: Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984, s. 12; PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 10; Aphorismus. In: universal_lexikon.deacademic.com/: Universal-Lexikon [on-line]. © Academic, 2000–2010 [cit. 2014-1-26]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 26.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777