Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Adopce památek

A.p. nebo jejich částí představuje možnost získání finančních prostředků od dárců nebo i nefinanční podpory (např. ve formě patronátu, tj. oprav a údržby okolí objektu), zdarma nebo za reciproční uvedení jména donátora na „desce cti“, na „darovací jmenovce“ umístěné na viditelném místě, na „oficiálním seznamu dárců“, za volný vstup apod. Kromě dobrého pocitu je v některých případech za získané finanční prostředky poskytován certifikát či jiné potvrzení umožňující odpis dané částky na dani z příjmu. Jde o zatím v Česku netradiční formu financování obnovy památek.

Jde o princip analogicky užívaný u adopce zvířat v zoologických zahradách, který se v poslední době rozšířil na drobné kamenné a sakrální památky v krajině ([1]); na dobrovolnicku patronaci studánek ([2]); na adopci kapliček ([3]); adopci nově vysazených i již vzrostlých stromů ([4]); adopci významných pražských hrobů ([5]); adopci varhanních píšťal ([6]); adopci zámeckých oken ([7]); adopci hradních interiérových i exteriérových prvků ([8]), schodů na rozhlednu (např. na Studeném vrchu u České Kamenice) aj.

A.p. většinou iniciují a managují místní okrašlovací spolky, místní akční skupiny či jíní místní aktéři (občanská sdružení, samosprávy obcí), a to v případě, že se nepodařilo potřebné finanční prostředky získat jiným způsobem (tj. z dotací, grantů, z vyhlášených veřejných sbírek aj.).

Samotné vyhlášení možnosti a.p. nebo její části má kromě hlavního cíle, tj. získání finančních prostředků nebo nefinanční podpory, i cíle další, jimiž může být: upozornění veřejnosti a lokálního společenství na problémový stav památky, primární podnět k budování vztahu k místní historii, aktivizace potenciálních návštěvníků a turistů apod.

Související pojmy: → dobrovolnictví, → mecenášství, → donátor, → patron, → patronát, → sbírka veřejná, → organizace nezisková, → spolek místní okrašlovací, → skupina místní akční, → certifikát, → sdružení občanskédědictví kulturní, → památka drobná, → kaplička, → inventář, → památka, → obnova památky.

L: ProPamátky. Památkám se v České republice pomáhá různými způsoby, 2012. Přístup z: [9]

Eva Heřmanová 4.8.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777