Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Adaptace na sociální změnu

A.s.z. představuje soubor různých možných individuálních reakcí na sociální změnu (v širokém slova smyslu). Typologií možných způsobů adaptace se zabýval Robert Merton, který odlišuje pět základních typů reakcí, a to konformismus, inovatismus, ritualismus, rebelie (konflikt) a retrietismus. Daná typologie byla vytvořena na základě dvou kritérií, a to jednak vnitřního přijetí/nepřijetí myšlenkové podstaty sociální změny (inovace), jednak souhlasu/nesouhlasu s nástroji, kterými je tato inovace ve společnosti prosazována (politická moc, propaganda, reklama aj.).

Konformismus představuje reakci, při níž se jedinci snadno ztotožní jak s novými myšlenkami, inovacemi (+), tak i se způsobem jejich prosazování ve společnosti (+). Inovatismus znamená přístup či chování, při kterém jsou změny akceptovány (+), jedinci ale neschvalují (nesouhlasí, kritizují) způsoby, kterými by měly být aplikovány ve společnosti (-). Ritualismus je typ adaptace, při níž jedinci sice vnitřně nepřijímají danou (sociální) změnu (-), vnějškově ji však svým chováním naoko schvalují, tj. vykonávají "rituály", které po nich požaduje společnost (+), např. účast na prvomájových průvodech v době komunistického režimu. Rebelie (konflikt) označuje negativistickou reakci, při níž jedinci v podstatě otevřeně a přímo nesouhlasí jak s danou sociální inovací (-), tak i s metodami, kterými je prosazována (-). Retrietismus označuje chování jedinců, kteří sice nesouhlasí ani s danou inovací, ani s nástroji jejího prosazování ve společnosti, přicházejí ale v obou oblastech s vlastními návrhy (-/+). Další možnou reakcí, o níž R. Merton hovoří, je úniková reakce (únik z reality, únik ze společnosti, únik od problémů, únik od informací a nutnosti je vyhodnocovat, reagovat na ně), která může nabývat podoby dobrovolné segregace, dobrovolné izolace, "poustevničení", "chalupaření" nebo i autoagrese.

V oblasti umění a kultury se a.s.z. může projevovat v podobě přijímání nebo nepřijímání nových uměleckých žánrů, v postojích k novým trendům, alternativním formám umění, v přijímání nebo nepřijímání určitých idejí, technologií, módních prvků apod.

Související pojmy: → změna sociální, → inovace, → difúze inovace, → typologie, → identifikace, → rituál, → segregace, → orientace hodnotová.

L:
MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. Praha : SLON, 2007, 276 s.

Eva Heřmanová 8.7.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777