Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Adagio

(z ital. pohodlně)

Hudební pojem označující 1. pozvolné tempo, rychlejší než largo a mírnější nežli andante. Též 2. název hudební skladby mírného a vážného tempa nebo v cyklické formě též 3. název pomalé, volné části, obyčejně druhé věty, někdy také třetí u symfonie, sonáty a komorní skladby.

S adagiovým rytmem se pojí snivá až zádumčivá nálada, či bolný rozruch. A. nejvíce rozšířil L. van Beethoven.

Modifikace tohoto tempa jsou:

  • a. assai, pomaleji, velmi pomalu;
  • a. di molto, adagissimo, velmi zdlouha;
  • adagietto, dosti zvolna.

Substantivum adagietto znamená a. menších rozměrů.

Někdy se do notového zápisu umísťuje poznámka:

Adagio.jpg

Zdroj: [1]

To znamená, že hudebník má hrát přesně v tempu 60 úderů za minutu; a. se však může pohybovat v rozmezí 58–97 úderů za minutu.

Související pojmy: → tempo, → hudba, → abonnement, → largo, → andante, → symfonie, → sonáta, → skladba komorní.

L: Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl první. Praha : Argo, 2002, s. 157; Tempo – Speed in Music [on-line]. Don Rath Jr, © 2014 Music Theory and Composition [cit. 2014-2-1]. Přístup z: [2];

Anna Goldmanová 1.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777