Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Abonmá

Pojem a. značí službu, resp. možnost předplatného do divadel či na koncerty, která pro pravidelné návštěvníky výrazně snižuje cenu vstupného (vstupenek) v případě (jejich) jednorázového nákupu v časovém předstihu. Nákupem vstupenek na větší počet nebo všechna nabízená představení ze souboru nabízených titulů získává upec tzv. abonentku (viz i → cena v umění).

Držitelé abonentek (abonenti), tj. předplatitelé bývají rozděleni do různých předplatitelských skupin, které jsou utvářeny buď dle věkových skupin, socioprofesního postavení nebo i nabízeného žánru. Speciální a. se může týkat i jen premiérových divadelních či koncertních představení. A. je vztaženo buď k celému kalendářnímu roku nebo k dané divadelní sezóně nebo i jen k části této sezóny.

Jak uvádí např. Dvořák "abonenti jsou nejcennějším diváckým segmentem, ekonomickou a provozní jistotou divadla, základnou distribuce. V pozitivních případech tvořívají abonenti až třetinu celkového počtu diváků.

Související pojmy: → abonent.

Eva Heřmanová 30.5.2012

L: DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha : Pražská scéna, 2005, s. 11, 311 s.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777