Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

AICT/IATC

AICT/IATC (Association Internationale des Critiques de Théâtre/International Association of Theatre Critics/Mezinárodní organizace divadelních kritiků) byla založena roku 1956 v Divadle národů v Paříži. Československo patřilo k zakládajícím členům. České středisko bylo založeno roku 1993. Organizace sdružuje divadelní kritiky ze zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinuje mezinárodní akce týkající se divadelní kritiky, podporuje bilaterální styky mezi národními středisky, mezinárodní setkání a výměny. Cílem AICT/IATC je podpora rozvoje kritiky jako discipliny, jejích metodologických základů, ochrana etických a profesionálních zájmů divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájení společných práv.

Asociace v současnosti sdružuje přes 2 000 divadelních kritiků z asi 50 národních sekcí. Ne každá země má národní středisko, zastupují ji pouze individuální členové.

Vrcholným orgánem AICT/IATC je Kongres, který se koná každé 2 roky a volí se při té příležitosti nový výkonný výbor asociace (president, generální sekretář, pokladník). Momentálně je presidentem Y. Ch. Kim, sekretářem M. Vais a pokladní O. Sadowska-Guillon. Od roku 1990 je každý kongres zaměřen na určité téma, např. Divadlo a humanismus v dnešním světě násilí (2008, Sofie), Redefinování feminity v dnešním divadle (2010, Jerevan).

Nejvýznamnější aktivitou AICT/IATC je pořádání mezinárodních workshopů pro mladé kritiky do 35 let. Pořádající země nebo národní středisko je organizuje při významném festivalu nebo přehlídce. Nominovaný účastník musí být oficiálně doporučen národním centrem. Jeho povinností je přednést referát o divadelní domácí situaci a po návratu poslat kopie recenzí zhlédnutých představení. AICT/IATC dále pořádá semináře (V Plzni v roce 1997 se konal jeden z nich v rámci festivalu Divadlo ´97), sympozia na dané téma (např. Do you follow me?or Theatre generations adn their ways to communicate [2007, St. Petersburg]). Mezi aktivity českého centra patří např. zpracování databáze festivalů, výměna článků mezi odbornými časopisy, příprava účasti na mezinárodních akcích (např. spolupráce na European Theatre Prize atd.

Související pojmy: → kongres, → workshop, → seminář, → referát, → diskuze, → kritik, → divadlo, → hudba, → tanec, → etika, → metodologie, → metodika, → databáze, → sympozium, → recenze, → festival, → asociace, → prezident, → European Theatre Prize, → kopie.

L: AICT/IATC [on-line]. České středisko UNIMA: Praha 1, © 2013 [cit. 2014-7-17]. Dostupné na Internetu: <http://www.idu.cz/cs/aict-iatc#sym>.

Anna Goldmanová 17.7.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777