Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Žudro

Mutěnice, okres Hodonín, Česká republika. Vinné búdy, 2011. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: palickap. Přístup z: [1]
Dolní Bojanovice, okres Hodonín, Česká republika. Slovácká chalupa, žudro, 2011. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: palickap. Přístup z: [2]
Lanžhot okres Břeclav, žudro, 2011. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Feťour. Přístup z: [3]
Tvrdonice, okres Břeclav, Česká republika. Slovácká chalupa, žudro, 2011. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: palickap. Přístup z: [4]

Ž. je mělký výstupek, závětří, prostor před vchodem do domu, které je pravidla kryto malou stříškou, resp. předsazené orámování vchodu se dvěma pilíři a nadedveřním obloukem. Synonymicky bývá nazýváno i závětří; krajově pak šíje, nebo šija v jižních Čechách; místně je ž. nazýváno i jako nálepek na Slovácku; rampúch, síňka, výstupek na jihovýchodní Moravě; výpustok na jihozápadním Slovensku; žebračka, dolník, gáněk, kapla, klebetnica moravskoslovensky. Stejně tak jako v pojmenování se ž. krajově liší i z hlediska svého vzhledu a výtvarného pojetí. Velmi často a nesprávně bývá pojem ž. zaměňován za pojem → žudr (nejen díky shodnému 7. pádu).

Vondruška, Vondrušková uvádějí, že ž. je doloženo v Čechách již ve středověku, v předhusitské době, a to jako ochrana vchodu do domu před nepříznivým počasím. V období renesance se ž. objevuje i u patrových zděných sýpek (již v 16. století). Nejtypičtějším architektonickým prvkem je ale ž. pro oblast střední a jihovýchodní Moravy, kde bylo budováno jak před vchodem do domu, popř. před vchodem do jiné hospodářské stavby (sýpky, vinařské búdy, chléva). Ž. bývalo zděné, někdy s boky stylizovanými do sloupků. Původně se ž-a nezdobila, nesla jen označení roku výstavby či požehnání; ve druhé polovině 19. století se ale ž-a na Moravském Slovácku, Znojemsku a v sousedících jihozápadních oblastech Slovenska začala zdobit barevnými lidovými ornamenty a rostlinnými motivy. Analogické obdoby ž-a lze nalézt i v rakouském Burgenlandu a v západním Maďarsku.

Související pojmy: → středověk, → renesance, → sloupek, → požehnání, → ornament, → architektura lidová, → venkov, → žudr, → žondr.

L:
VONDRUŠKOVI, Alena a Vlastimil. Vesnice. Edice Průvodce českou historií. Praha : Vyšehrad, 2014, s. 70, 199 s.
FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef, MRUŠKOVIČ, Štefan. Lidová architektura : encyklopedie. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 359 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Malá československá encyklopedie, 6. svazek Š-Ž, heslo žudro. Praha : Academia, 1987.

Odkazy:
Web Lidová architektura. Žudro, podžudří, žebráčka. Přístup z: [5]
Wikipedie. Heslo Žudro. Přístup z: [6]
Lecyklopædia. Heslo Žudro. Přístup z: [7]

Eva Heřmanová 22.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Joe Angrešt, Zofka777