Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Žondr

Žondr. Sebranice, č.p. 36, okres Blansko, Jihomoravský kraj. Selské stavení s žondrem/žudrem. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Opavjar, 2012. Přístup z: [1]

Ž. je dřevěná patrová podsíň na Hané (v okolí Boskovic a Jevíčka). Její "horní část tvoří uzavřený roubený prostor s malými okny v průčelí a v bočních stěnách; sloužil jako sýpka (komora). Sýpka v patře spočívala na třech podpěrných sloupech, propojených někdy dřevěnými oblouky připomínajícími arkády podloubí městských domů. Zadní část byla podepřena rovněž třemi sloupy, nebo se její tíha přenášela na průčelní stěnu domu. Štítovou výplň tvořily dekorativně kladené desky. Nejstarší doklady pocházejí z počátku 18. století a jeví genetickou souvislost s podsíněmi v severovýchodních Čechách." (Celá, podle Frolec, Vařeka, Mruškovič).

Pojem ž. je někdy chápán jako zvláštní podtyp žudru, kdy oba pojmy jsou běžně zaměňovány.

Související pojmy: → architektura lidová, → architektura, → průčelí, → arkáda, → podloubí, → sloup, → štít, → žudr, → žudro, → region národopisný, → region etnografický, → region kulturní, → kultura regionální.

L:
FROLEC, Václav.FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef, MRUŠKOVIČ, Štefan. Lidová architektura : encyklopedie. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 359 s.
CELÁ, Zdeňka. Studie péče a využití souboru staveb lidového stavitelství v Lysovicích. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Agronomická fakulta, Brno 2009, s. 18, 64 s. Přístup z: [2]

Eva Heřmanová 28.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Zofka777