Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Žánr umělecký

Pojem ž.u. lze obecně definovat jako 1. vymezení (specifikaci, identifikaci) oboru, druhu, směru či způsobu umělecké činnosti, resp. jako 2. umělé rozdělení (klasifikaci) konkrétních forem → umění podle kritérií odpovídajících určitému uměleckému odvětví (např. ž. literární, ž. divadelní, ž. filmový, ž. fotografický, ž. výtvarný, ž. hudební). V současné době lze hovořit i o žánrech v oblasti počítačových her a videoher (např. adventury, strategie, simulátory, arkády, logické hry aj.).

Nejčastěji se s tímto pojmem lze setkat v oblasti literatury, divadla a filmu. Pro díla příslušející k určitému ž.u. jsou typické určité společné znaky, např. z hlediska kompozice či pojetí díla (zátiší; abstrakce, naivismus), z hlediska zobrazovaných či vyjadřovaných témat (pohádka, červená knihovna, horor, western) nebo z hlediska použitých vyjadřovacích forem (balada, drama, komedie, parodie; loutkové divadlo, pantomima, kabaret; muzikál, opera aj.).

V jednotlivých uměleckých oblastech se však mohou vyskytovat i ž.u. neurčité přechodné kategorie, jejichž vymezení je opřeno pouze o zažité konvence. Navíc i řada děl pak také může současně spadat do několika ž.u. a kombinovat je.

V oblasti výtvarného umění zaměřeného na vizualizaci a prezentaci výjevů a událostí (tj. "žánrových obrázků") z převážně každodenního života prostých anonymních lidí – trhy, večírky, pracovní, pouliční, obchodní, bitevní aj. scény, (tj. v oblasti tzv. žánrového umění), je z hlediska použitého → media odlišována např. žánrová malba, žánrová fotografie, žánrový tisk, žánrové pohledy.

Obdobně se mohou „žánrové obrázky“ vyskytovat i v literatuře. Žánrové umění bylo jedním z nejoblíbenějších žánrů v Evropě v období od druhé poloviny 18. století až do konce století devatenáctého.

Související pojmy: → žánry filmové, → žánry divadelní, → žánry hudební, → žánry literární, → žánry dramatické.

Eva Heřmanová 25.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777