Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Probíhající, pro veřejnost otevřené či polootevřené, oficiální i soukromé, on-line kulturní projekty

Projekt Zvuky Prahy (Miloš Vojtěchovský), viz [1]

Databáze českého amatérského divadla (MK ČR), viz [2]

Databáze slovenského divadla (Divadelný ústav Bratislava, SR), viz [3]

Databáze drobných památek v ČR s důrazem na Plzeňský kraj, (Martin Milichovský), viz [4]

Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice (Michal Valenčík), viz [5]

Databáze kostelů v ČR (Collegium Strahoviense), viz [6]

Kostely a církevní stavby v České republice (Otakar Jelínek), viz [7]

Mapa bohoslužeb (Jan Paták), viz [8]

Zaniklé obce a objekty po roce 1945 (Pavel Beran), viz [9]

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Petr Fabian), viz [10]

Databáze vodních mlýnů (Rudolf Šimek), viz [11]

Databáze vodárenských věží (Společenstvo vodárenských věží), viz [12]

Národní registr pramenů a studánek, E-studánky (Mladí ochránci přírody, o.s.), viz [13]

Zvony a zvonění (Tomáš Weissar), viz [14]

Industriální topografie (průmyslová architektura a technické stavby) (ČVUT), projekt VCPD FA ČVUT v Praze, Databáze objektů a Databáze osobností (architektů, stavebníků, stavebních firem), info viz [15], vstup do databáze po registraci viz [16].

TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR), projekt zpřístupnění starých map a mapových sbírek, MK ČR + devět paměťových institucí, viz [17] a [18]

Wikiprojekt České obce, viz [19]

Fotohistorie obcí, měst a staveb v krajině (Ivo Petr), viz [20]

WikiProjekt Kostely, viz [21]

Studenti píší Wikipedii, viz [22]

Aktuální autorský kolektiv

Odpovědný garant projektu

Odborní garanti a členové redakční rady slovníku

Externí spolupracovníci

Anketa