Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Řemeslo umělecké

Ř.u. je rozmanité odvětví řemeslné práce, při níž je materiál zpracováván individuálním přístupem uměleckého řemeslníka; osobní vkus a invece odlišuje jeho výrobky od prostého řemesla nebo průmyslové produkce. Umělečtí řemeslníci pracují často, stejně jako umělci, podle vlastních návrhů. Rozlišování mezi uměleckou a uměleckořemeslnou prací je obtížné, pevná hranice neexistuje. Hlavní rozdíl je ten, že uměleckořemeslné výrobky mají kromě estetické hodnoty také praktické využití.

V ř.u. se pracuje s všemožnými materiály: hlínou (keramika), sklem (sklářství), textilem (výšivkářství), kůží (umělecké brašnářství), kovem (zlatnictví, umělecké zámečnictví – kovářství, kovotepectví, medailérství, taušírování), dřevem (houslařství, řezbářství), kamenem (kamenictví, glyptika), papírem (knihařství) atd.

V ř.u. jsou vyráběny většinou jednotlivé kusy tak, že návrh a provedení pochází od jedné osoby. Naproti tomu v užitém umění je obyčejně vyráběno větší množství, často celé serie produktů. V obojím případě se používají techniky náležející k řemeslu (př. opracovnání dřeva, broušení skla) a výrobky mají často i uměleckou hodnotu. Dříve se při ř.u. pracovalo jen ručně, dnes se využívají stroje za účelem usnadnění práce a zvýšení konkurenceschopnosti vůči průmyslové produkci.

Oddělení umění a řemesla proběhlo v 18. a 19. stol., předtím se mezi nimi nerozlišovalo a umělci byli ve stejném cechu společně s řemeslníky. V 19. stol. začali mistři svého oboru klást důraz na to, aby byli označováni jako umělečtí (malíři, skláři, řezbáři…), aby se tak odlišili od prostého řemesla. První výstava, na který byly výrobky ř.u. , ale také užitého umění vystaveny, byla světová výstava r. 1851 v Londýně.

Související pojmy: → výstava světová, → cech, → umění užité, → glyptika, → taušírování.

L: Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýprvý díl, R (Ř) - Rozkoš. Praha : Paseka, 1072 s.; Kunsthandwerk. In: Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2013-5-11]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 15.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka