Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „== Činely == (z ital. Cinelli – talíře, puklice) ''Hudební bicí nástroj sestávající ze dvou stejně velkých, dovnitř vydutých kovových tal…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 12. 2. 2020, 20:36

Činely

(z ital. Cinelli – talíře, puklice)

Hudební bicí nástroj sestávající ze dvou stejně velkých, dovnitř vydutých kovových talířů ze slitiny 80 % mědi a 20 % cínu. Č. mají široké ploché okraje. Vypouklou částí jsou vedeny kožené smyčky sloužící za držadla. Přírazem nebo třením o sebe vydávají hřmotný, pronikavý zvuk. Rozeznívají se též paličkou, metličkou či nožním pedálem. Moderní č. mají obvykle průměr 36 až 46 cm.

Notace děje se obyčejně v houslovém klíči pouze rytmicky, obyčejně na jednu osnovu s velkým bubnem, k němuž bývá v menších orchestrech jeden č. upevněn. Jeden hudebník pak obsluhuje oba nástroje; zvuk č-e tím však trpí.

Objevovaly se již ve starověku ve východních zemích. Byly používány často rituálně, v Asýrii, Izraeli, Egyptě a dalších starověkých civilizacích. Starověké č-y nebo crotaly (používané např. ve 20. stol. Claudem Debussym) jsou malé č-y podobné kastanětám navlékané na prsty; na Středním východě se používají od pradávna, především jako nástroje tanečníků. Čínské č-y bo jsou konstruovány z podobných materiálů, jaké se používají v tureckých č-ech, ale vnější okraje jsou zakřivené vzhůru a zvuk je v důsledku toho tenčí; malé páry se používají při svatebních a pohřebních průvodech. Do východní Asie a do Evropy pronikly ve středověku před 13. stol. Většina asijských č-ů má široký lem, drží se vodorovně a sráží se nahlas; č-y s úzkým lemem se drží svisle a hraje se na ně jemně.

Prostřednictvím Turků pronikl nástroj koncem 18. stol. do vyššího hudebního umění západoevropského. Užívá se jich namnoze ve vojenské hudbě, většinou ve spojení s velkým bubnem k určování pochodového rytmu.

Č-y využil Joseph Haydn (zejména ve Vojenské symfonii z r. 1794), A. Mozart a L. Beethoven. V romantické hudbě (např. Tannhäuserovi Richarda Wagnera) se často používají k označení dramatického vyvrcholení.


Související pojmy: → hudba klasická, → orchestr, → koncert, → buben, → symfonie, → kapela vojenská, → nástroj hudební, → bicí, → rytmus, → středověk, → pedál, → starověk, → civilizace, → kastaněty, → osnova, → pohřeb, → svatba, → rituál, → notace, → drama, → romantismus.

L: Pazdírkův hudební slovník naučný. v Brně: Nákladem Ol. pazdírka, 1929, viii, s. 396. Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl šestý. Praha : Argo, 2002, 1036 s.; Cymbal. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2020-2-10]. Dostupné z: <https://www.britannica.com/art/cymbal>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo