Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Ústav lidové kultury, Národní

NÚLK (Národní ústav lidové kultury) je národní odborné pracoviště, které má za úkol pečovat o tradiční a lidovou kulturu na území celého státu. Je to státní příspěvková organizace, řízená přímo MK ČR. NÚLK prošel od svého vzniku v roce 1956 mnoha změnami a transformacemi, pod přímé vedení MK ČR spadá od roku 1990.

Česká republika si vydobyla významné postavení v péči o tradiční a lidovou kulturu mezi členskými státy UNESCO právě díky skvělé práci NÚLK, který se věnuje publikační a dokumentační činnosti, pořádá mezinárodní konference odborníků, podílí se na tvorbě zákonů, doporučení či koncepcí pro péči o tradiční a lidovou kulturu, sdružuje a podporuje aktéry tradiční a lidové kultury a pořádá folklorní festivaly. Jedním z významných festivalů, který spadá pod NÚLK je Mezinárodní folklorní festival Strážnice.

NÚLK je zároveň sídlem České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta UNESCO) a zabezpečuje její činnost a kontakt s ostatními členskými zeměmi.

NÚLK má sídlo v budově zámku ve Strážnici. Ředitelem je v současné době PhDr. Jan Krist, český folklorista a etnograf, který funkci zastává od roku 1997.

Související pojmy: → UNESCO, → kultura lidová, → tradice, → kultura tradiční lidová, → CIOFF, → folklor, → festival, → festival Strážnice, Mezinárodní folklórní, → etnografie.

Odkazy:
Webové stránky NÚLK [1]

L:
KRIST, Jan. Péče o lidovou kulturu v České republice a činnost Ústavu lidové kultury ve Strážnici. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Sborník příspěvků z 18. strážnického sympozia konaného ve dnech 24.–25. září 2002. Strážnice : Ústav lidové kultury ve Strážnici. 2002.

Elanor 23.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777